2021▼

02▼

 ☆ToPlès
 ☆Ngecembong
 ☆Imun
 ☆Komanan
 ☆Dhiri
 ☆Liem
 ☆Ènthèng
 ☆Pasa
 ☆Taberi
 ☆Awu
 ☆Ngobong godhong
 ☆Neng
 ☆Katresnan
 ☆Gumyak
 ☆Mangayubagya
 ☆Kebo
 ☆Remukan
 ☆Ngerom
 ☆Gebyar
 ☆Asrep
 ☆Lawuh godhong
 ☆Lambaran
 ☆Nyambi
 ☆Tebah
 ☆Kemirahan
 ☆Ora trocoh

01▼

2020▼